Naujienos

Konferencija–apskritojo stalo diskusija

2014-05-19

Transporto investicijų direkcija 2013 m. spalio 29 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Transporto investicijų direkcijoje“.
Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ tikslą – skatinti viešųjų paslaugų iniciatyvas.

 

Konferencija–apskritojo stalo diskusija

Ta proga, š. m. gegužės 22 d. viešbutyje „BEST WESTERN Vilnius“, įvyks Transporto investicijų direkcijos organizuojama konferencija–apskritojo stalo diskusija „Transporto investicijų direkcijos veiklos tobulinimas pagal bendrojo vertinimo modelio metodiką: pasidalijimas patirtimi“.
Konferencijoje dalyvaus atstovai iš Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Įgyvendinančiųjų institucijų, Projektų vykdytojai ir TID atstovai: direktorius Gintautas Predkelis, direktoriaus pavaduotoja Aušra Railaitė, Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vedėja Marytė Gudonytė, Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus Projektų rizikos vertinimo poskyrio vedėjas Albertas Arūna ir Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus Projektų rizikos vertinimo poskyrio vyriausioji specialistė Ieva Macijauskytė.
Direkcijos direktorius Gintautas Predkelis skaitys pranešimą „Patirtis ir iššūkiai, užtikrinant sklandų Lietuvai svarbių projektų įgyvendinimą“.
Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus patarėja Gitana Jurjonienė skaitys pranešimą „Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas Lietuvos viešojo valdymo institucijose: apžvalga ir perspektyvos“.
Konferencijos metu pranešimus skaitys ir Bendrojo vertinimo modelio diegimo patirtimi dalinsis atstovai iš Centrinės projektų valdymo agentūros, Nacionalinės mokėjimų agentūros, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, Lietuvos verslo paramos agentūros, bei UAB SAVVIN.
Trečiojoje konferencijos dalyje, direkcijos direktorius Gintautas Predkelis pristatys Transporto investicijų direkcijos veiklos tobulinimo prioritetus. Vyks dalyvių diskusijos grupelėse–Požiūris į Transporto investicijų direkciją iš šalies: veiksmų plano vertinimas, prioritetų išskyrimas bei naujos idėjos Transporto investicijų direkcijos veiklos tobulinimui.