Naujienos

Pasirašyta paramos sutartis su ESFA įgyvendinti projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Transporto investicijų direkcijoje”

2013-10-28
Pasirašyta paramos sutartis su ESFA įgyvendinti projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Transporto investicijų direkcijoje”

2013 m. spalio 25 d. TID pasirašė paramos sutartį su ESFA įgyvendinti projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Transporto investicijų direkcijoje”. 2013 m. spalio 29 d. bus pradėtas įgyvendinti projektas, kurio pagrindinis tikslas – atlikti Transporto investicijų direkcijos veiklos vertinimą, pagrįstą įrodymais, vertinant pagal kriterijus, kurie yra pripažinti visame Europos viešajame sektoriuje. Projektu bus siekiama įtraukti Direkcijos darbuotojus į organizacijos veiklos tobulinimą, identifikuoti svarbiausias jos veiklos tobulinimo kryptis bei numatyti tam reikalingas priemones, sukurti sąlygas kryptingam ir nuolatiniam Direkcijos veiklos gerinimui, efektyvumo didinimui bei kokybiniams veiklos rodikliams gerinti.
Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ tikslą – skatinti viešųjų paslaugų iniciatyvas.